fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Odesláním formuláře udělujete společnosti Petr Bažan, se sídlem Na Mexiku 334, Dolní Benešov, 74722, IČ: IČ:08410011, jako provozovateli tohto webu, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jste zadali do formuláře, a to k následujícímu účelu.

Osobní údaje jsou poskytovány proto, abychom Vám mohli zasílat informační a edukativní e-maily a připravit Vám nabídku služeb v oblasti výživového poradenství. Dále abychom Vám mohli v přiměřeném rozsahu zasílat či jinak komunikovat obchodní sdělení týkající se této oblasti (zejména v podobě elektronických zpráv). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to jakoukoli srozumitelnou formou, nejlépe zprávou na petr.bazan@najezte-se.cz. V souvislosti s nabídkou služeb Vás budeme kontaktovat nejdéle ve lhůtě 3 měsíců od poskytnutí souhlasu. Obchodní sdělení Vám můžeme zasílat (komunikovat) po neurčitou dobu, avšak v souvislosti s každým obchodním sdělením budete mít možnost odmítnout další obchodní sdělení. Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím formuláře není zákonným ani smluvním požadavkem; záleží pouze na Vás.

S nabídkou služeb Vás nemusí kontaktovat pouze společnost Petr Bažan z webové stránky Najezte-se.cz, ale také jiný partner, zejména provozovatel webové stránky Hubnuím ke zdraví. Oba jsou oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s tímto souhlasem prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří zajišťují provozní, servisní nebo IT služby. Všichni zúčastnění jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a nesmějí s nimi nakládat jinak, než je stanoveno v těchto podmínkách.

Předem Vás informujeme, že služby v oblasti výživového poradenství nejsou zdravotními službami a nenahrazují je. Trpíte-li nemocí nebo chorobným stavem, poraďte se se svým lékařem. Výsledky služeb nutričního poradenství jsou individuální a závisí na mnoha faktorech, jako je např. Váš zdravotní stav klienta, dodržování předepsaného režimu, pohybová aktivita apod.